Det pædagogiske arbejde i børnehaven

Om formiddagen arbejder vi med faste grupper som har ”base” i hvert deres rum. Her holdes samling i tidsrummet kl. 9.00-9.30 og frokost i faste grupper tirsdag til fredag. Her er de enkelte grupper aldersintegreret. Hver mandag arbejder børn og personale i aldersopdelte grupper.

Vi vægter at arbejde på tværs af børnegrupperne, fordi vi ved at børn lære af børn, dvs. de yngste børn imiterer de ældre og de ældre udvikler ansvarlighed og omsorg for de yngre børn. De større børn kan eksempelvis hjælpe med at åbne ostehapsen ved frokostbordet, lyne en jakke mv.

Når vi arbejde med en aldersopdelt gruppe målrettes aktiviteterne til børnenes udviklingsniveau. Et eksempel er vores skolegruppe. Om eftermiddagen bruges rummene af alle, som funktionsrum med forskellige legemuligheder. Her kan børnene selv vælge hvor og med hvem de gerne vil lege. Vi er som personale opmærksom på at guide børnene, fordi vi ved at det at kunne mestre de mange valgmuligheder er en øvevej og øvelse gør mester.

Overgange fra den ene aktivitet til den anden fx fra frokost til garderobe, bærer læring med sig. Børnene øver sig på at navigerer i kaos som overgangen fra det ene skift i struktur til den anden bærer med sig.  At kunne navigere i kaos er en vigtig kompetence for barnet at kunne mestre. Kaos bærer på uforudsigeligheden og jo bedre man er til at navigere i den, des bedre rustet er man som et livsdueligt barn. Vi arbejder løbende med balancen i overgangene for at skabe de bedst mulige forudsætninger for børnenes læring. Det gør vi i nuet og til fælles refleksion på teammøder.

Et andet vigtigt felt i strukturen som handler om børnenes muligheder for at tilegne sig erfaring indenfor de 6 lærerplanstemaer, er personalets tilrettelæggelse af aktiviteter gennem dagen. Stukturen skaber mulighed for at arbejde med nære relationer, børnenes impulskontrol og følelsesmæssigudvikling som er byggestenene til børnenes fundament af social kompetence. Vi ved at samspillet har afgørende betydning for barnets læring og her er mødet med den voksne i en anderkende relation afgørende. 

Vi er optaget af, at på hver stue er der skabt rum i rummet. Det gør vi ved, at have flere synlige ”zoner” hvor børnene kan lege forskellige lege. Vi bruger også kufferter med forskelligt indhold som børnene kan lege med når de har brug for at sidde for sig selv og fordybe sig. På hver stue har vi forskellige aktiviteter der kan udfordre børnene både på krop og bevægelse, samt deres sociale og sproglige kompetence. Vi har fokus på at vores møbler kan bruges i mange forskellige sammenhænge fx at vi kan spise ved bordet og sidde på stolen. Når vi sammensætter borde og stole på en anden måde kan det blive til en forhindringsbane hvorfra børnene kan hoppe, krave på og fra.

Mere om hverdagen i huset