Bestyrelse

Bestyrelsen har medindflydelse når det gælder den pædagogiske praksis, retningen for samarbejde med forældregruppen, budget og ansættelse.

Vi drøfter løbende emnerne på bestyrelsesmøder. Endvidere er der et tæt samarbejde mellem formand og leder for hele tiden at sikre sammenhæng og den løbende forventningsafstemning.

Datoer for bestyrelsesmøder 2018

Alle bestyrelsesmøder afholdes imellem kl. 19.00-21.00

Mandag den 22. januar

Tirsdag den 20. marts

Onsdag den 25. april

Torsdag den 24. maj

Tirsdag den 28. august

Onsdag den 24. oktober

Torsdag den 15. november

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Marita Madsen

Næstformand: Mette Skamris

Menige bestyrelsesmedlemmer: Michael Gamst-Halle, Mia Bork, Sarah Abbondio, Theresa Verting

Medarbejderrepræsentant: Kristina Kjær

Sekretær: Mette Johansen, Leder


Åbningstider

Mandag til fredag
kl. 6.00-17.30

Vi følger Helsingør Kommunes fastlagte lukkedage for daginstitutioner.

Lukkedage i daginstitutioner

Kontakt

Spilopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebidere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05