Bestyrelse

Bestyrelsen har medindflydelse når det gælder den pædagogiske praksis, retningen for samarbejde med forældregruppen, budget og ansættelse.

Vi drøfter løbende emnerne på bestyrelsesmøder. Endvidere er der et tæt samarbejde mellem formand og leder for hele tiden at sikre sammenhæng og den løbende forventningsafstemning.

Bestyrelsen holder syv møder årligt, og deltager aktivt i sommerfest samt Lucia.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Marita (mor til Isack og Seia i børnehaven)

Næstformand: Christina (mor til Josephine i børnehaven)

Menige bestyrelsesmedlemmer: Michael (far til Roza i børnehaven), Christina (mor til Matilde og William i børnehaven samt Lucas i vuggestuen), Theis (far til Oscar i vuggestuen)

Medarbejderrepræsentant: Kristina, pædagog

Sekretær: Mette, Leder

Åbningstider

Mandag til fredag
kl. 6.00-17.30

Vi følger Helsingør Kommunes fastlagte lukkedage for daginstitutioner.

Lukkedage i daginstitutioner

Kontakt

Spilopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebidere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05