Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Marita Madsen

Næstformand: Mette Skamris

Menige bestyrelsesmedlemmer: Michael Gamst-Halle, Mia Bork, Sarah Abbondio, Theresa Verting

Medarbejderrepræsentant: Kristina Kjær

Sekretær: Mette Johansen, Leder