Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Marita (mor til Isack og Seia i børnehaven)

Næstformand: Christina (mor til Josephine i børnehaven)

Menige bestyrelsesmedlemmer: Michael (far til Roza i børnehaven), Christina (mor til Matilde og William i børnehaven samt Lucas i vuggestuen), Theis (far til Oscar i vuggestuen)

Medarbejderrepræsentant: Kristina, pædagog

Sekretær: Mette, Leder