Hverdagen i huset

Frisk luft og bevægelse vægtes højt i Børnehuset Montebello. Vi bruger legepladsen som et ekstra rum i hverdagen, og er dagligt på tur i nærmiljøet.

Huset

Børnehuset er beliggende i et hyggeligt hus på to etager. Underetagen rummer vuggestuen som er de 0-3 årige børn. Børnehaven bor på 1. sal.

Fællesrummet bruges som motorikrum og til andre fællesaktiviteter på tværs af børnegrupper og voksne.

Legepladsen

Legepladsen er stor og kuperet med mange hyggekroge og gode gemmesteder. Det giver børnene plads til at fordybe sig i leg og motoriske udfordringer, der styrker udviklingen af hjerne og krop.

Vi er ude hver dag. Personalet planlægger sjove lege og aktiviteter, så legepladsen er et spændende sted at være.Fx har vi et bålhus, hvor der laves fredagsbål med samlingsmad. Legepladsen danner også rammen for Lucia, sommerfest og andre arrangementer.

Lige uden for lågen har vi skov og en lille sø med ænder, hvilket giver gode muligheder for at udforske natur og naturfænomener.

På tur

Vi vægter nærmiljøet højt og børnehaven går ofte på ture i skoven og bruger de mange muligheder i Helsingør by.

Turen kunne fx være busture til Kronborg og Kulturværftet. Disse ture tager vi, fordi vi arbejder med kultur og udtryksformer, samt sprogets udvikling.

Skolen ved Gurrevej ligger tæt på og børnehaven bruger aktivt skolens legeplads. Legepladsen er fyldt med masser af gode udfordringer, som styrker børnenes kroppe og kognitive udvikling. Samtidig giver det børnene mulighed for opleve dagligdagen på skolen, og skaber interesse for hvad det vil sige at gå i skole. Dette medvirker til en blødere overgang fra børnehave til skole.

Overfor Børnehuset ligger Montebello Plejehjem som vi besøger ved fastelavn, påske og jul. Det gør vi for at børnene skal oplever samvær med den ældre generation, til stor glæde for både børn og beboere på plejehjemmet.

Åbningstider

Mandag til fredag
kl. 6.00-17.30

Vi følger Helsingør Kommunes fastlagte lukkedage for daginstitutioner.

Lukkedage i daginstitutioner

Kontakt

Spilopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebidere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05