På tur

Vi vægter nærmiljøet højt og går ofte på ture i den nærtliggende skov og bruger de mange muligheder i Helsingør by.

Børnehuset ligger tæt på Abildvængets bibliotek, som børn og voksne går til for at låne bøger og se film. Derudover tager vi ofte på busture til Kronborg og Kulturværftet. Disse ture tager vi, fordi vi arbejder med kultur og udtryksformer, samt sprogets udvikling.

Skolen ved Gurrevej ligger tæt på og børnehaven bruger aktivt skolens legeplads. Legepladsen er fyldt med masser af gode udfordringer, som styrker børnenes kroppe og kognitive udvikling. Samtidig giver det børnene mulighed for opleve dagligdagen på skolen, og skaber interesse for hvad det vil sige at gå i skole. Dette medvirker til en blødere overgang fra børnehave til skole.

Overfor Børnehuset ligger Montebello Plejehjem som vi besøger ved fastelavn, påske og jul. Det gør vi for at børnene skal oplever samvær med den ældre generation, til stor glæde for både børn og beboere på plejehjemmet.