Fokus på sprog

I Børnehuset Montebello har vi fokus på den sproglige udvikling. Personalet arbejder løbende med sproget hos børnene.

Vi har fokus på sproget for alle børn, fordi forskning dokumenterer at: 

Udsatte og tosprogede børns ordforråd er markant mindre end typiske middelklassebørns - Det såkaldte 30 millioners ordforrådshul. Forskelle på det sproglige input til børn fra udsatte familier og middelklassefamilier er 700 ord versus 11.000 ord om dagen.

Samtale som redskab

Vi lytter til børnene, venter og svarer på det børnene spørger eller fortæller om. Det er vigtigt for børnenes sproglige forståelse, men også i forhold til at børnene skal føler sig set og hørt. Dette giver dem mod til at stille flere spørgsmål og udforske sprog samt omverden.

Vi taler med "forholdsord" og "tillægsord" for at sætte nuancer på sproget. Vi taler fx om at stolen er rød, bordet er rundt og at frugten ikke bare er en frugt, men en lang, gul banan, en grøn pære eller lignende. 

Ekstra hjælp til det sproglige

Vi ønsker at gøre en tidlig indsats og give børnene de bedste forudsætninger for at lære det danske sprog med alle dets nuancer. Derfor er både vuggestue og børnehave omfattet at den sproglige indsats.

Personalet arbejder med Læseleg som metode hos de børn, som har brug for ekstra støtte til sproget. Ved behov kan sprogstøttepædagogen blive koblet på for at understøtte udviklingen af barnets sprog.Kontakt

Spilopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebidere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05