Fællesskabet med de mange nationaliteter

I Børnehuset har vi mange nationaliteter. Der er forskel på, hvilke forudsætning det enkelte barn har, at være barn på. Det styrker mangfoldigheden og giver børnene erfaring med, at vi alle er forskellige og har forskellige forudsætninger. Det er endnu en vigtig byggesten i deres fundament til, at kunne navigere i en uforudsigelig verden.

I børnehuset har vi legetøj der afspejler de forskellige kulturer. Personalet i Børnehuset afspejler ligeledes mangfoldighed i kultur, og forudsætninger at være til på.

For at værne om fællesskabet vægtes traditioner højt. Vi holder bl.a. sommerfest, international kulturuge, bedstebagedag, årlig cirkusoptræden og hver fredag mødes hele huset til fællessang og lege.

Du kan se vores traditioner i Montebellos årshjul.

Årshjul