Kvalitetsudvikling i daginstitutioner (KIDS)

Pædagogerne bruger KIDS som redskab til at evaluere på kvaliteten i Børnehuset Montebello.

Pædagogisk kvalitet defineres i KIDS:

”Ud fra børnenes muligheder for, at leve et godt børneliv set som en livsperiode i sig selv og ikke udelukkende som en forberedelse til skole- og voksenlivet samt ud fra børnenes muligheder for at udvikle de færdigheder og kompetencer, der skal til for at begå sig i det moderne samfund”.

Kvalitetsudvikling i daginstitutioner - KIDS

Når vi arbejder med KIDS mødes pædagoger og pædagogstuderende i et refleksionsrum med to konsulenter fra Børn og Ungerådgivningen (BUR).

Emnerne er relationer, leg og aktivitet samt fysiske omgivelser.