Projektorienteret læring og leg

I Børnehuset Montebello arbejder vi med projektorienteret læring og leg i form af forskellige aktivitetsforløb.

Aktivitetsforløbene igangsættes af de forskellige medarbejdere i huset. Disse projekter er cirkulære og løber sideløbende med andre læringstemaer i huset.

Da projekterne ikke er fast koblede til børnehusets øvrige læringsplaner, har de ikke altid en fast tidsplan. Herved skabes gode betingelser for udvikling og fordybelse hos børn og voksne. Aktivitetsforløbene kan være fx Cirkus, DGI-sommerfest, flagprojekt.

Samarbejdspartnere i aktivitetsforløb
Under flere aktivitetsforløb har vi eksterne samarbejdspartnere tilknyttet:

  • Rollespil - Kulturingeniøren Thorbjørn Sølver Lang
  • Yoga - Yogalærer Serpil Pedersen fra Mandala Yoga
  • Kunst og kultur - Billedkunstner Serine fra Helsingør Billedskole.