Projektorienteret leg og læring

I Børnehuset Montebello arbejder vi med projektorienteret leg og læring i form af forskellige aktivitetsforløb.

Aktivitetsforløbene igangsættes af de forskellige medarbejdere i huset. Disse projekter er cirkulære og løber sideløbende med andre læringstemaer i huset.

Projekterne har ikke altid en fast tidsplan. Herved skabes gode betingelser for udvikling og fordybelse hos børn og voksne. 

Aktivitetsforløb kan være fx eventyr, venskab og fællesskab, cirkus eller sommerfest.