SMTTE-modellen som metode

SMTTE står for: Sammenhæng - Mål - Tiltag - Tegn - Evaluering. Disse punkter bruges til at konkretisere rammen for den pædagogiske didakt.

Vi arbejder med ”nuets didaktik”. Det betyder, at vi i dagligdagen tager udgangspunkt i spørgsmål, som ”hvorfor”, ”hvad”, ”hvem”, ”hvor”, ”hvornår” og ”hvordan”. Disse kobles til øjeblikket i samspillet med børnene, samt i planlægningen af hverdagens læreplansaktiviteter. Det er en balancegang at tage afsæt i nuet, børnenes spor og aktivitetsplanerne, som vi løbende afstemmer med hinanden. 

SMTTE-modellen som metode i rammesætningen af den pædagogiske didaktik i børnehuset. Således skaber vi gode forudsætninger for at få øje på før, under og efter processen i alle hverdagens aktiviteter.