Vores tilgang til barnets læring

Børns engagement er en forudsætning for egen læring. Derfor er vi optaget af at følge børnenes spor og skabe et fælles tredje, som vi, både voksne og børn, er en del af. Der er hele tiden noget på spil i vores relationer, det øver vi os i at få øje på. På baggrund af dette arbejder vi på, at skabe udviklingsveje for det enkelte barn.
Vi ved, som personale, at vi ikke kan styre børns læring. Vi kan blot lægge byggesten til læringen. Når vi har noget på hjertet, vil vores engagement smitte af i forhold til det enkelte barn og gruppen.

”Børn lærer ikke for deres egen skyld. Det varer lang tid før de begynder på det, og nogle kommer aldrig til det. Børns begrundelse for at lære noget er altid i relation til en voksen, som de rigtig godt kan lide, og så vil de gerne at han/hun skal synes om dem. Børn i alle aldre lærer altså først og fremmest i kraft af følelsen af samhørighed og relation” 

Udvikling af barnets hjerne 0-18 år – Ann Knudsen

Vores opmærksomhed handler i den kontekst om at finde balancen mellem at gå foran, ved siden af, og bagved i aktiviteterne. Vi har opmærksomhed på paradokset som handler om, at på den ene side kan en stram styring af aktiviteten lukke ned for børnene lyst til at deltage. På den anden side kan vi, ved en laissez faire tilgang til børnenes deltagelse have samme virkning. Derfor er det personalets løbende evaluering og tilgang, der sætter rammen for det enkelte barns mulighed for læring.