Pædagogik og værdier

De pædagogiske værktøjer bruges i dagligdagen til at skabe udvikling og trivsel hos børnene.

Her kan du læse Børnehuset Montebellos værdigrundlag. Hvad vi lægger vægt på og vores vision for fremtiden.

Læs mere

Vi arbejder med at udvikle kvaliteten i børnehuset. Arbejdet tager afsæt i Helsingør Kommunes børnesyn og definition af kvalitet i dagtilbud.

Læs mere

I Børnehuset Montebello har vi fokus på den sproglige udvikling. Personalet arbejder løbende med sproget hos børnene.

Læs mere