Kvalitet i Montebello

Vi arbejder med at udvikle kvaliteten i børnehuset. Arbejdet tager afsæt i Helsingør Kommunes børnesyn og definition af kvalitet i dagtilbud.

Børn har ret til at være børn. Børnesynet i Helsingør Kommune tager udgangspunkt i FN’s børnekonvention, hvor der er fokus på barnets ret til leg, indflydelse og medbestemmelse. Derfor værner dagtilbud i Helsingør kommune om børns ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo. I dagtilbuddene er der fokus på at drage omsorg for børnene og samtidig stimulere og udfordre børnene for at understøtte deres trivsel, læring og udvikling. Børn opfattes grundlæggende som kompetente og selvstændige, samtidig med at børn har brug for omsorg, udfordringer, positive forventninger og tillid fra voksne. Børn ses som aktive medskabere af egen læring og udvikling inden for rammer, som de voksne har defineret.

(Helsingør Kommune).
Luk alle
Åben alle

Pædagogisk kvalitet i dagtilbud betyder, at børn oplever nærvær og gode relationer

Det gælder både børnene imellem og mellem voksne og børn.

I Helsingør Kommune støtter de pædagogiske medarbejdere børnene i at lege selv. 

De strukturerer aktiviteter, som inddrager alle børn, og som udvikler og udfordrer børnenes kompetencer og færdigheder.

Pædagogisk kvalitet i dagtilbud handler om at hjælpe børn til at blive livsduelige

I Helsingør Kommune fokuserer de pædagogiske medarbejdere på børnenes potentialer.

De understøtter, at børnene hele tiden udvikler sig, så vi giver dem det bedste udgangspunkt for at trives nu og senere i livet.

Pædagogisk kvalitet i dagtilbud betyder, at vi betragter det gode børneliv som en selvstændig periode i livet

I Helsingør Kommune støtter de pædagogiske medarbejdere alle børn i at indgå i kreative og eksperimenterende børnefællesskaber, hvor børnene udvikler deres relationer, og hvor de oplever at have indflydelse og medbestemmelse.

Pædagogisk kvalitet i dagtilbud forudsætter et godt forældresamarbejde

I Helsingør Kommune er den gode kontakt mellem forældre og dagtilbud højt prioriteret. 

Det gælder både det daglige samarbejde om barnets og børnegruppens trivsel, udvikling og læring og samarbejdet via bestyrelser.