Bestyrelse

Bestyrelsen har medindflydelse når det gælder den pædagogiske praksis, retningen for samarbejde med forældregruppen, budget og ansættelse.

Vi drøfter løbende emnerne på bestyrelsesmøder. Endvidere er der et tæt samarbejde mellem formand og leder for hele tiden at sikre sammenhæng og den løbende forventningsafstemning.

Bestyrelsen holder syv møder årligt, og deltager aktivt i sommerfest samt Lucia.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Marita (mor til Isack og Seia i børnehaven)

Næstformand:
Christina (mor til Josephine i børnehaven)

Menige bestyrelsesmedlemmer:
Michael (far til Roza i børnehaven)
Christina (mor til Matilde og William i børnehaven samt Lucas i vuggestuen)
Theis (far til Oscar i vuggestuen)

Medarbejderrepræsentant:
Kristina, pædagog

Sekretær:
Mette, Leder