Ferietid – Vi har åbent

Fremmødet vil sandsynligvis være lavt, derfor vil vi kunne bruge personaleressourcerne bedre på andre dage ved, at afdække pasningsbehovet.

Derfor tillader vi os at spørge jer, om I holder fri med jeres barn/børn i ferieperioderne:

2018

Vinterferie: Mandag den 12. februar - fredag den 16. februar

Skolernes sommerferie: Mandag den 25. juni - fredag den 10. august

Efterårsferie: Mandag den 15. oktober - fredag den 19. oktober

 


Åbningstider

Mandag til fredag
kl. 6.00-17.30

Vi følger Helsingør Kommunes fastlagte lukkedage for daginstitutioner.

Lukkedage i daginstitutioner

Kontakt

Spilopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebidere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05