Forventninger til jer som forældre i Børnehuset Montebello

I Børnehuset Montebello er forældresamarbejdet højt prioriteret! Som personale vil vi gerne gøre vores bedste.

Som forældre kan I hjælpe os ved, at være nysgerrige på hverdagspraksis. Har I gode ideer, der kan gøre vores hverdag med børnene endnu mere sjov? Så del dem med os – sammen kan vi skabe de bedst mulige forudsætninger for børnene.

Daglig kommunikation

Daglig kommunikation foregår ved:

  • Samtaler mellem personale og forældre, når der hentes og bringes
  • Beskeder i bogen, hvor børnene krydses af
  • Opslag med informationer, når der fx er arrangementer og møder

I er altid velkomne til at tage kontakt til personale eller leder, hvis I har spørgsmål angående procedure i huset eller jeres barns hverdag.

Ved sygdom

Hvis jeres barn er sygt, skal I ringe til barnets stue og give besked.

Giv os gerne besked så tidligt som muligt, så vi ved at I ikke kommer.

Vi vil gerne vide hvad barnet fejler af hensyn til smitte. Ved eksempelvis skoldkopper, børnesår etc.

Ferier og fridage

Giv personalet besked om ferie og fridage, så kan vi planlægge dagene bedst muligt for de børn, der er i huset.

Opslag angående ferieperioder 
Vi har åbent - Alligevel tillader vi os at spørge jer, om I holder fri med jeres barn/børn. Fremmødet vil sandsynligvis være lavt og derfor vil vi kunne bruge personaleressourcerne bedre på andre dage ved, at afdække pasningsbehovet.

Se lukkedage og ferier

Oplevelser og ændringer i barnets hverdag

Små som store oplevelser eller ændringer, kan have betydning for barnet i hverdagen.

Derfor er det vigtigt at I giver besked hvis der er ting, som kan have betydning for jeres barns trivsel. Så kan vi tage højde for dette, når barnet er her i huset.

Samtaler om jeres barn

Vi tilbyder jer en samtale, når jeres barn har været i Børnehuset i ca. tre måneder. Samtalen tager udgangspunkt i jeres barns trivsel og vores gensidige samarbejde.

En gang om året tilbyder vi jer også en samtale om jeres barns udvikling. Endvidere vil det altid muligt, at bede om en samtale efter behov.

Af hensyn til husets drift afholdes alle samtaler som udgangspunkt i tidsrummet kl. 12.00-13.30. I dette tidsrum er der mange børn der sover, hvilket åbner op for afholdelse af møder m.m.

Respekter forskelligheder

Som familie til et barn i Børnehuset Montebello er det vigtigt at have forståelse for, at ikke alle børn eller familier er ens. Vis hinanden respekt i og udenfor huset.

Hygiejne når I færdes i huset

Vær opmærksom på jeres håndhygiejne, når I er i Børnehuset.

Husk at Børnehuset Montebello er en skofri institution.

Hygiejnen har stor betydning i forhold til sygefravær hos børn og voksne.

Kontakt

Spilopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebidere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05