Ferier og fridage

Giv personalet besked om ferie og fridage, så kan vi planlægge dagene bedst muligt for de børn, der er i huset.

Opslag angående ferieperioder 
Vi har åbent - Alligevel tillader vi os at spørge jer, om I holder fri med jeres barn/børn. Fremmødet vil sandsynligvis være lavt og derfor vil vi kunne bruge personaleressourcerne bedre på andre dage ved, at afdække pasningsbehovet.

Se lukkedage og ferier