Respekter forskelligheder

Som familie til et barn i Børnehuset Montebello er det vigtigt at have forståelse for, at ikke alle børn eller familier er ens. Vis hinanden respekt i og udenfor huset.