Vuggestuen

Børnehuset er i to etager. Underetagen rummer vuggestuen som er de 0-3 årige børn. Der er tre aldersintegrerede stuer: Haletudser, Spilopper og Ællinger.


Der er fast personale tilknyttet stuerne. 

Personaleliste fordelt på stuer


Åbningstider

Mandag til fredag
kl. 6.00-17.30

Vi følger Helsingør Kommunes fastlagte lukkedage for daginstitutioner.

Lukkedage i daginstitutioner
Hverdagen i Børnehuset Montebello

Frisk luft og bevægelse vægtes højt i Børnehuset Montebello. Derfor er vi meget ude i hverdagen.

Mere om hverdagen i huset

Kontakt

Spilopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebidere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05