Indretning af vuggestuen og læring igennem leg

Hver stue er indrettet så børnene får en hverdag med fokus på læring, leg og planlagte aktiviteter.

Vi lægger vægt på genkendelse og forskellighed, som er vigtige byggesten i barnets erfaringsdannelse. Det er vigtigt at barnet kan håndterer verden fra forskellige positioner. Fx er der et legekøkken på hver stue, hvor barnet kan lave mad. Under legen trænes børns sprog og sociale kompetence som "værsgo", "tak", vente på tur, bytte med hinanden og dele. Vi får dialogen med børnene om, hvilken mad der bliver lavet, hvilke grøntsager og frugt vi spiser etc.

På hver stue er der skabt rum i rummet. Der er flere synlige ”zoner”, hvor børnene kan lege forskellige lege. Der findes også kufferter med forskelligt indhold, som børnene kan lege med, når de har brug for at sidde for sig selv og fordybe sig.

På stuerne har vi fokus på forskellige aktiviteter, der kan udfordre børnene på krop og bevægelse, samt styrker deres sociale og sproglige kompetence. Møblerne kan bruges i mange forskellige sammenhænge fx bruges borde og stole til forhindringsbaner, hvor børnene kan hoppe og krave.

Mere om hverdagen i huset

Hverdagen i Børnehuset Montebello

Frisk luft og bevægelse vægtes højt i Børnehuset Montebello. Derfor er vi meget ude i hverdagen.

Mere om hverdagen i huset

Kontakt

Spilopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebidere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05