Opstart af nye børn

Ring til os, når I har modtaget brevet om, at jeres barn har fået plads i Montebello. Så kan vi sammen finde en tid til et besøg og planlægge opstarten.

Den trygge start

På besøget taler vi om, hvordan vi sammen kan give barnet den bedst mulige start. Der er stor forskel på hvad børn føler sig trygge ved, og hvordan de tager nye indtryk til sig. Derfor er vi nysgerrige på jeres barn, og vil spørge ind til hvordan vi gør barnet trygt.

Brug af sutteflaske/sut, sovetider ol. får vi også en snak om her.

Vi laver ikke om på vanerne med det samme, men gradvist - små skridt i barnets tempo. Fx er det muligt at medbringe barnets egen barnevogn til middagsluren, herefter rykker barnet over i krybben, når han/hun er klar.

Husk at meddele hvis der er særlige hensyn, vi skal tage i forhold til barnets trivsel. Fx allergier ol.

Det er vigtigt, at vi har en god dialog for at sikre barnets trivsel i hverdagen. Så hvis du har spørgsmål eller bekymringer, så del dem endelig med os.

Rundvisning i børnehuset

På besøget får I en rundvisning i børnehuset. Her får I også informationer om barnets plads og kasser ved fx pudsleplads.

I møder kontaktpædagogen på barnets kommende stue. Kontaktpædagogen er den pædagog, der vil have ansvaret for selve indkøringen, og som fremadrettet vil være mest sammen med barnet.

I kan altid gå til kontaktpædagoden med de spørgsmål og kommentarer der måtte være til barnets hverdag.