En typisk dag i vuggestuen

Her kan du læse om, hvordan en typisk hverdag forløber for vuggestuebørnene.

Børnehuset åbner kl. 06.30

Kl. 07.00 går vuggestue og børnehaven hver for sig.

Der serveres morgenmad for vuggestuebørn og børnehavebørn kl. 7 - 7.30.

Vi åbner på lilla stue til morgenleg. Vi tager imod børnene og vinker farvel.

Vi fortsætter morgenmaden på stuen indtil kl. 07.30.

Vi deler os i to eller tre grupper her er der fokus på sansemotorik og emotionelle kompetencer. 

Aktiviteterne er som udgangspunkt at hoppe på trampolin, rulle på rullebrædderne, ruche, spille bold, danse til musik og meget mere.

For de børn som gerne vil lidt mere stille aktivitet tilbyder vi aktiviteter som at tegne, lave puslespil, og lege rollelege. Vi har fokus på legen fordi vi ved at det er igennem leg børn får erfaring med deres egen integritet.

Det er også tidsrummet hvor vi tager imod langt de fleste børn og vinker farvel til forældre.

Vi spiser brød, frugt og drikker mælk. Børnene vælger selv det stykke brød de gerne vil spise, de vælger frugt fra bakken og de hælder selv mælk fra en kande. Vi taler med børnene om hvem der er kommet i vuggestue og hvem der ikke er. Vi synger sange eller laver rim og remser. Vi har fokus på turtagning, sproglige og social kompetence. Vi snakker også om hvad der skal ske i dag. Er der nogen der skal på tur eller i gruppeaktivitet? 

Mandag
På legepladsen.

Tirsdag til fredag
Planlagte, aldersopdelte aktiviteter, som retter sig mod traditioner og årstider.

Børn og voksne er i faste aktivitetsgrupper hvor planlægning tager udgangspunkt i de voksnes vurdering af gruppens behov og interesse samt deres nærmeste udviklingszone.

De yngste samles alle tre dage på en fast stue med en fast voksen fra deres egen stue således skabes der nærvær, tryghed og forudsigelighed.

De børn der ikke er i gruppeaktivitet tilbydes aktiviteter inde eller ude alt afhængig af hvad det enkelte barn er optaget af.

Vi har her særligt fokus på børnenes motoriske udvikling, den sproglige opmærksomhed og sociale kompetence.

Vi spiser på stuerne. Børn og voksne spiser alle den samme mad og vi vægter, at vi samles om måltidet.

Børnene tager selv deres mad og drikke samt øver sig på at skære eller smøre med kniv. Vi har fokus på finmotorikken og frokosten giver også mulighed for at have særlig fokus på den sproglige opmærksomhed.

Børnene får mulighed for at ”opdage” hinandens forskelligheder. En spiser kun halal, en er vegetar og hvem kan lide hvilken mad. Ved at spejle sig selv i andre får barnet en opmærksomhed på sig selv. Er jeg mæt, sulten eller tørstig?

Efter frokost skal de fleste børn sove. De små sover ude i egne krybberne og de store sover inde på en stue. De store børn har deres egen madras og sengetøj. Når vi gør børnene klar til at sove, er vi opmærksomme på den mulighed vi har for at have en stund til en til en kontakt med barnet og ad den vej styrke relationen mellem barn og voksen.

Vi har også fokus på sprog og selvhjulpenhed, eksempelvis opfordre vi børnene til selv at tage tøj af og på. De store bliver tilbudt at sidde på WC.

De største børn som ikke sover til middag er på legepladsen sammen med børnehavebørnene. Udover at børnene får brugt kroppen så giver det børnehavepersonalet mulighed for at ligge spor til en god overgang til børnehave fordi børn og voksne lære hinanden at kende.

Personalet afholder på skift pauser og møder i dette tidsrum. Når personalet slutter deres pause går de tilbage til ”oppestuen” Dvs. vi holder en stue åben, hvor de børn som ikke sover kan lege, spise og blive puslet. I dette tidsrum er der børn som på skift vågner og bliver lagt ud for at sove.

Børn og voksne går tilbage på deres respektive stuer imellem kl. 13.30-15.00.

Børnene øser selv op/smør selv eller skære ud etc. Vores fokus er at børnene får erfaring med selv at kunne de forskellige færdigheder. Der er børn der løbende vågner i dette tidsrum, kommer op, får tøj på, leger og spiser. Børnene leger med hinanden, vi læser bøger, danser etc. Det er de sociale og sproglige kompetencer der fortsat er i fokus. Vi gør klar til at gå på legepladsen.

De mindste børn bliver samlet på en stue og de større børn går på legepladsen sammen med børnehaven.

Personalet der er sammen med de mindste børn, sætter aktiviteter i gang som retter sig mod alderen. Personalet tager sig samtidig af de børn som stadig sover eller lige er stået op.

På legepladsen kan børnene lege på vores kuperede legeplads, som giver mulighed for masser af bevægelse og det udfordrer børnenes grovmotorik.

Vi har cykler og en sandkasse, hvor børnene er glade for at lege.

I sandkassen er der gode betingelser for at støtte fokus på samspillet i børnegruppen.

Alle børn samles på en stue, hvor vi spiser en lille eftermiddagssnack. Når der er mange børn deler vi børnene op i mindre grupper oftest går en gruppe i fællesrummet. I fællesrummet har vi mulighed for, at bygge forhindringsbaner sammen med børnene.

Det er altid en succes fordi børnene godt kan lide at kravle, gå på line og samtidig blive udfordret på deres mod. På stuen læser vi bøger, lægger puslespil, leger køkken som er at følge børnenes spor.

Det er også en tid hvor børnene bliver hentet og de er ved at være trætte efter en dag med masser af aktivitet, så det er rart også at kunne sidde hos en voksen og hygge lidt.

Børnehave og vuggestue samles.

Aktiviteterne fortsætter alt afhængig af hvad børnene gerne vil.

Børnehuset Montebello lukker kl. 17.30