Fokus på sprog

Samtale som redskab

Vi lytter til børnene, venter og svarer på det børnene spørger eller fortæller om. Det er vigtigt for børnenes sproglige forståelse, men også i forhold til at børnene skal føler sig set og hørt. Dette giver dem mod til at stille flere spørgsmål og udforske sprog samt omverden.

Vi taler med "forholdsord" og "tillægsord" for at sætte nuancer på sproget. Vi taler fx om at stolen er rød, bordet er rundt og at frugten ikke bare er en frugt, men en lang, gul banan, en grøn pære eller lignende. 

Ekstra hjælp til det sproglige

Vi ønsker at gøre en tidlig indsats og give børnene de bedste forudsætninger for at lære det danske sprog med alle dets nuancer. Derfor er både vuggestue og børnehave omfattet at den sproglige indsats.

Personalet arbejder med Læseleg som metode hos de børn, som har brug for ekstra støtte til sproget. Ved behov kan sprogstøttepædagogen blive koblet på for at understøtte udviklingen af barnets sprog.

I arbejdet med børns sproglige udvikling, bruger vi ligeledes sprogtest og Sprogtrappen som metode.