Bestyrelse

Vi drøfter løbende emnerne på bestyrelsesmøder. Endvidere er der et tæt samarbejde mellem formand og leder for hele tiden at sikre sammenhæng og den løbende forventningsafstemning.

Bestyrelsen holder syv møder årligt, og deltager aktivt i sommerfest samt Lucia.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Christina, mor til Lucas og William

Næstformand:
Jeanne mor til Pil

Menige bestyrelsesmedlemmer:
Sofie mor til Mynthe og Magnus

Sofie mor til Maize

Christian far til Fie

Sarah mor til Oliver og Olivia

Medarbejderrepræsentant:
Terese, medhjælper

Sekretær:
Mette, Leder