Kvalitet i Montebello

Børn har ret til at være børn. Børnesynet i Helsingør Kommune tager udgangspunkt i FN’s børnekonvention, hvor der er fokus på barnets ret til leg, indflydelse og medbestemmelse. Derfor værner dagtilbud i Helsingør kommune om børns ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo. I dagtilbuddene er der fokus på at drage omsorg for børnene og samtidig stimulere og udfordre børnene for at understøtte deres trivsel, læring og udvikling. Børn opfattes grundlæggende som kompetente og selvstændige, samtidig med at børn har brug for omsorg, udfordringer, positive forventninger og tillid fra voksne. Børn ses som aktive medskabere af egen læring og udvikling inden for rammer, som de voksne har defineret.

(Helsingør Kommune).